Училища и колежи

Организацията има дългогодишни традиции в работата си с младежки групи от доброволци в рамките на програмата Global Village. През периода 2013 г. – 2019 г. в проекта активно се включиха над 100 ученици и предподаватели от международни училища и колежи.

Oктомври 2013 г., екип от 25 доброволци от Dhahran High School (DHS), Саудитска Арабия;
Mай 2014 г., екип от 15 доброволци от Англо-американското училище в София (AAS), България;
Mай 2014 г., екип от 16 алумни, България;
Mай – Юни 2014 г., екип от 18 доброволци от Leysin American School (LAS), Швейцария;
Октомври 2014 г., екип от 22 доброволци от The American School in Switzerland (TASIS), Швейцария;
Май – Октомври 2013/4 г. : над 20 доброволци от Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), България.

Програмата за доброволчество Global Village на Habitat for Humanity е базирана на краткосрочни пътувания, които дават възможност на всички доброволци да усетят автентичния дух на друга култура и да се докоснат до живота на местното население, докато помагат на общности, които се нуждаят от безопасни и достъпни жилища.

Чрез участие в Global Village, вие може да доброволствате в близо 30 страни по света.
Вижте кои са те: https://www.habitat.org/volunteer/travel-and-build/global-village/trips