Индивидуални ремонти

През 2006 г. и 2007 г. Хабитат България предоставя средства за извършване на подобрения в домовете на семейства с ограничени финансови възможности, които обитават опасни за здравето им или неотговрящи на нормалните жилищни стандарти жилища и които нямат възможност да получат заем от банкова или друга институция.

Средствата се предоставят директно на бенефициентите като заем и могат да бъдат използвани само за ремонтни дейности с приоритет на дейности, които повишават енергийната ефективност на жилищата или премахват вредни за здравето на обитателите фактори (влага, мухъл, течение и др.). Заемите могат да бъдат в размер до 3500 лева и се възстановяват на равни месечни вноски за определен договорен срок.

Основните критерии, по които се одобряват кандидатите за ремонтната програма, са:

• явна нужда от подобрение на жилищните условия;
• ниски доходи и невъзможност да се направи ремонт със собствени средства или да се получи заем от банкова институция;
• жилището, което ще се ремонтира, да е единствено и собствено (или с учредено дългосрочно право на ползване);
• готовност на бенефициентите за сътрудничество с фондацията и за полагане на доброволен труд при извършване на ремонтните дейности.

Част от средствата за тази програма са предоставени от Български фонд на жените (БФЖ) за извършване на ремонти в жилища на самотни майки или жени глави на семейство. Общо за периода са предоставени 22 заема в гр. София и в гр. Варна.