Мисия и ценности

“Подслон за човечеството“ (Хабитат България) е фондация в обществена полза, която работи за подобряване на жилищните условия и елиминирането на жилищната бедност и развива дейността си в четири основни стратегически направления – строителство на достъпни жилища, финансиране на жилищни подобрения, разработване на иновативни продукти и пазарни инструменти за подобряване на достъпността на жилищните подобрения, участие в изработването на жилищни политики, стратегически и програмни документи.

От стартиране на своята дейност през 2001 г., Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

Следвайки идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволчество, загриженост и уважение към нуждите на другите, до момента Хабитат България е построила 12 нови жилища с помощта на над 450 доброволци от 44 страни по целия свят и е подкрепила повече от 6 000 партньорски семейства в 24 населени места в страната.

Хабитат България инициира създаването и е координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“. Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. Учредена е през януари 2014 г. и оттогава работи активно и набира нови привърженици и членове. Броят на членовете на Коалицията към момента е 36, сред които неправителствени организации, браншови и професионални камари и асоциации, водещи компании в строителния сектор, общински администрации.

Допълнителна информация за организацията може да откриете тук: Годишен отчет за 2023 г.

Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят. От основаването си през 1976 г., организацията е помогнала на повече от 46 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени.

Чрез застъпническата си дейност и обученията в сферата на строителството и управлението на финанси, Habitat for Humanity е помогнала на още над 5 милиона души за последната фискална година. Кампанията Solid Ground е пример за драстичното подобряване на начина, по който хората получават право на достъп до земя за жилищни нужди.

Дейността на Habitat for Humanity е възможна благодарение на дарителите, партньорите и на повече от 700,000 хиляди доброволци, които заедно със семействата в нужда, работят за изграждането или подобряването на достойни домове. Допълнителна информация за организацията може да откриете в Годишния доклад на Habitat for Humanity за 2022 г.