Фондации, организации и институции


Европейски съюз

Финансиращ партньор на Хабитат България за изпълнение на застъпническа и информационна кампания за достъп до жилище и жилищни права – Build Solid Ground, а чрез ОП „Конкуретноспособност“ – за разработване на иновация „Топлоизолация от текстилни отпадъци и рециклиран текстил“.


Фондации “ВЕЛУКС”

Финансиращ партньор на Хабитат България за изпълнение на проект “Безлихвено микрофинансиране на жилищни подобрения и общностно развитие” и на проект за изграждане на социално предприятие за производство на топлоизолация от рециклиран текстил, патентована от Хабитат България.


EEA Grants Финансов механизъм на европейското икономическо пространство Норвежки финансов механизъм

Финансиращ партньор на Хабитат България за изпълнение на проекти за: разработване на нова социална услуга „Жилищна медиация“; Създаване на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“ и „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“.


Европейска климатична фондация

Финансиращ партньор на Хабитат България за изпълнение на застъпнически дейности в областта на жилищната енергийна ефективност и дефиниране на понятието „Енергийна бедност“.


Фондация “БИКОУЗ в помощ на благотворителността”

Дарител на Хабитат България за създаване на собствен жилищен фонд в грaд Варна и управлението му в полза на семейства, пострадали при природно бедствие.


Фондация Лале

Финансиращ партньор на Хабитат България за провеждане на обучения „Финансова грамотност и управление на семейния бюджет“.


Институт Отворено общество

Финансиращ партньор на Хабитат България за провеждане на обучения „Финансова грамотност и управление на семейния бюджет“.


DOW Chemical

Финансиращ партньор на Хабитат България за предоставяне на финансова подкрепа за жилищни подобрения.


Фондация Saint-Gobain

Финансиращ партньор на Хабитат България за изграждане на жилища за работещи семейства без жилищна собственост, отглеждащи поне две деца.