Местни доброволци

За да се обърне внимание на нуждата от прилични, безопасни и финансово достъпни жилища по целия свят, през 1985 г. ООН решава всеки първи понеделник през oктомври да се отбелязва като Световен ден на Хабитат. #WorldHabitatDay

В рамките на своя проект „Изграждане на четири жилища в град Костинброд за семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди“, Хабитат България успя да популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и продължава да работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока подобряване на достъпността на правото за жилище и премахването на жилищната бедност.

Oбщо над 70 местни доброволци помогнаха на Хабитат България да популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите. По случай отбелязването на Световния ден на Хабитат, в строителните дейности по проекта се включаха и редица известни личности, сред които Камен Воденичаров, Тончо Токмакчиев, Марта Вачкова и Дани Милев.

Чрез проведените мероприятия, Хабитат България цели да покаже, че пътят към адекватните жилищни условия и достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и съседи.