Портрети на надеждата

“Домът е където е сърцето – когато си далеч, когато ти се наложи да напуснеш дома си, когато нямаш дом – тогава трябва да пазиш винаги топлината в себе си. Защото там си ти, там е домът ти.”

Артист: Албена Цонева – Albena Limoni

Всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си. Това е основно човешко право, регламентирано в член 25 на Всеобщата декларация за правата на човека, приета от ООН.

“Представите за дом са различни, затова исках да илюстрирам усещането, което ще накара повече хора да се припознаят. Със сигурност домът е мястото, където се срещаме с детето в нас и го караме да се чувства защитено, щастливо и сито. Неминуемо се сещаме за игрите и по-конкретно – за тази на гоненица. В нея имаше един начин, по който успявахме да си издействаме пауза и да се защитим — правехме “къща” с двете длани, имитирайки покрив. Интересно е как личната неприкосновеност е проникнала в детската игра, повтаряйки основната ценност на домовете ни. И е жалко, че има толкова много хора по света, за които домът е място на страх и несигурност. Защото чувството, че сме сигурни и защитени, трябва да бъде с нас, където и да живеем.”

Артист: Илиан Илиев

Милиони хора живеят всеки ден в страх от загуба на дома си. 75% от хората в света нямат подходяща документация за жилищата или земята, на която живеят.