Обучение „Поддържане на жилището: Подобряване на условията в дома – проблеми и решения“

В подкрепа на работата ни за подобряване на жилищните условия на семейства с ниски доходи разработихме и обучение, което да помогне на нашите бенефициенти да поддържат жилищата си в добро състояние и да умеят да приоритизират необходимите ремонтни дейност, така че да осигурят сигурна, задравословна и комфортна среда на своите семейства.

В програмата на обучението са включени теми като:

• Законни и незаконни сгради;
• Инвестиционен процес – стъпки за законно строителство и основен ремонт;
• Констукция на сграда;
• Как да преценим имаме ли нужда от ремонт и какъв;
• Безопасност и защита на жилището;
• Основни проблеми на жилището и възможни решения;
• Санитарни възли, вода и канализация и др.

В обучителните тетрадки са включени примери и казуси от реалния живот, множество нагледни илюстрации и практически решения.

Семинарът беше създаден като част от обучение „Поддържане на дома“ в рамките на проект „За по-добри жилища“, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г. и доразвит и обособен като самостоятелен обучителен модул в рамките на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”, финансиран от Фондации „ВЕЛУКС“.

Обучението е насочено към настоящи и потенциални клиенти по програмите за подобряване на жилищните условия на Хабитат България заедно с техни партньори от местни неправителствени организации. В периода юли 2014 г. – декември 2020 г. са проведени 16 обучения с 272 участници.