Обучения Жизнени умения

Като допълваща и надграждаща услуга към механизма за безлихвено микрофинансирнае на семейства с ниски доходи Хабитат България разработва и развива няколко обучителни модула, предаващи ценни практически знания и съвети, свързани с поддържане на дома и управление на семейните финанси. Обученията са съобразени с културните, образователни и социални особености на една от основните целеви групи, с които работи организацията, а именно – хора с ниски доходи, които често са с ниско образование и квалификация.

Обучителните материали и методологията на обученията са разработени изцяло от екипа на Хабитат България и са интерактивни, практически насочени и основани на ситуации и проблеми от реалния живот.

Обучителните семинари са на следните теми: „Управление на семейния бюджет“, „Енергийна ефективност на жилището“ и „Подобряване на условията в жилището – проблеми и решения“. Насочени са към настоящи и потенциални клиенти по програмите за подобряване на жилищните условия на Хабитат България, изпълнявани в партньорство с местни неправителствени организации.

Организирането на обучения за общностите, с които работим, максимизира цялостното въздействие на програмата и добавя допълнителна стойност към социалната подкрепа на местните НПО. Благодарение на обединените усилия на Хабитат България и партньори,  семействата  получават подкрепа за  комплексно решаване на текущите си проблеми. Към декември 2020 г. организацията е провела 113 обучения с 1780 участници.