Многофамилна сграда в град София

През 2003 г. Хабитат България стартира първия си проект за изграждане на жилища в столичния квартал Слатина. Строителството продължи около две години с помощта на множество доброволчески екипи от страната и чужбина – включително от Американски университет в България (АУБ), Международен женски клуб – София, Habitat for Humanity Румъния, Корпус на мира – България и др.

Семействата, преминали през дълъг процес на подбор измежду множество нуждаещи се, също се включват активно със собствен труд.

Сградата, в която има 8 апартамента, е завършена през 2005 г. В нея са настанени 8 семейства с общо 19 деца. Благодарение на положения доброволен труд и дарените материали и средства, готовите жилища са с много ниска себестойност и в съответствие с политиката на Хабитат България и Habitat for Humanity International се предоставят на семействата за сума, равна на себестойността им и без начисляване на печалба, лихви и такси.

На бъдещите домопритежатели е предоставена възможност да изплащат жилищата си на малки вноски за период от 20 години.