Еднофамилни къщи в град Костинброд

През 2013 г. в град Костинброд на парцел от 1,170 дка, придобит от фондацията през 2005 г., започна строителството на 4 еднофамилни къщи, които да решат жилищните проблеми на семейства с две или повече непълнолетни деца. Семействата бяха избрани в съответствие с критериите за избор на кандидати:

• Лицата да са български граждани, които живеят/работят през последните пет години в населените места в Община Костинброд или в Район „Надежда“, Район „Връбница“, Район „Нови Искър“ или Район „Люлин“ на Столична община;
• Да не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти и да не са носители на право на ползване на такъв имот или реално обособена част от него;
• Да не са носители на право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна кооперация;
• Да са семейства (или живеещи на семейни начала) с две или повече непълнолетни деца;
• Да имат нетен месечен доход на семейството не по-малко от 600 лв. и не повече от 1 000 лв.;
• Да желаят да участват с доброволен труд при изграждането на жилищата.

Проектът на къщите бе разработен от арх. Добринка Камбурова и нейния екип. Жилищата са едноетажни, с разгъната застроена площ от 94,38м2. Сградите са със стоманобетонен скелет от колони, греди, пояси и фасадни и преградни стени от керамични блокове с вертикални кухини – „Porortherm” на Винербергер, които осигуряват висока енергийна ефективност на сградата. Проектът бе подкрепен от Общински съвет Костинброд и бе освободен от местни такси по инвестиционния процес.

Изграждането на къщите се извърши с активното участие на бъдещите домопритежатели, международни доброволчески екипи по програмата Global Village, корпоративни, младежки и местни групи от доброволци. Те се включиха във всички строителни дейности, необходими за построяването на нова къща – полагане на основите, армиране, зидане и измазване на стени, боядисване, поставяне на изолация и замазка на под, изолация на покрив, зидане на ограда, вертикална планировка и др. Над 450 доброволци от 44 страни положиха десетки хиляди работни часове труд, като по този начин помогнаха да се намалят разходите за труд.

Хабитат България привлече за изпълнението на проекта корпоративни партньори, с което осигури строителни материали безвъзмездно или на преференциални цени. Благодарение на даренията на корпоративни партньори като Винербергер Груп, Винербергер България, Тондах България, Пайплайф България, Земелрок Щайн унд Дизайн, Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Титан Златна Панега Цимент, Ролпласт, Интекст, Велукс България, МетЛайф България, Whirlpool, Procter & Gamble и др., както и благодарение на помощта и финансовите дарения на доброволците, се постигна ниска себестойност на строителството. Изплащането на новите домове от настанените семейства се осъществява за срок до 20 години, на равни месечни вноски на база себестойност, без оскъпяване, само с инфлационна корекция за периода.

Първите две избрани семейства живеят в своите домове от 2015 г. През 2018 г. бяха завършени и вторите две къщи, като в момента се подготвя тяхното въвеждане в експлоатация. По този начин организацията осигури достъпни и качествени жилища на десет деца и техните родители.