Обучение „Енергийна ефективност на жилището“

Една от основните стратегически насоки в работата на Хабитат България е да предприема действия, подкрепящи подобряването на енергийната ефективност на жилищня фонд в България. В рамките на програмата “Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца“ работим със семейства, които имат големи проблеми, свързани с недобрата енергийна ефективност на домовете им, които водят до нездравословна среда на живот или невъзможност да се отопляват добре през студените месеци. В същото време тези семейства нямат възможност да предприемат генерални мерки за подобряване на енергийната ефективност, а когато се опитват, те често са неефективни.

С цел да предадем на семействата основни знания за това как да поддържат жилищата си в добро състояние, разработихме обучението „Енергийна ефективност на жилището“.

В програмата на обучението са включени теми като:

• Какво означава енергийно ефективно жилище;
• Какви стъпки да предприемем, за да направим жилището си енергийно-ефективно;
• Как да се пести от потреблението на електрическа енергия в домакинството и др.

В обучителните тетрадки са включени примери и казуси от реалния живот, множество нагледни илюстрации и практически решения.

Семинарът беше създаден като част от обучение „Поддържане на дома“ в рамките на проект „За по-добри жилища“, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г. и доразвит и обособен като самостоятелен обучителен модул в рамките на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”, финансиран от Фондации „ВЕЛУКС“.

Обучението е насочено към настоящи и потенциални клиенти по програмите за подобряване на жилищните условия на Хабитат България заедно с техни партньори от местни неправителствени организации. В периода януари 2015 г. – декември 2020 г. са проведени 27 обучения с 451 участници.