Социални жилища във Варна

През септември 2017 г. Хабитат България придоби като дарение осем апартамента от Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността“. Жилищата са закупени със средства, набрани от дарителска кампания за пострадалите от наводнението в кв. “Аспарухово” през 2014 г. Хабитат България в качеството си на собственик на жилищата осигурява тяхното поддържане и управление.

Въз основа на срещи и разговори с ресорния заместник-кмет на Район Аспарухово бях уточнени семействата, пострадали от наводненията през 2014 г., нуждаещи се от неотложно настаняване. С осем семейства бяха сключени договори за наем за срок от пет години. Наемите, които семействата изплащат, са в съответствие с наемите за общински социални жилища в община Варна.

През октомври 2018 г. с екип от доброволци от компания Henkel бе направен основен ремонт на един от апартаментите, който беше в много лошо състояние. Всички използвани материали бяха предоставени като дарение от компанията.