Международна конференция „Устойчиви градове“

Видео

На 28 и 29 май 2018 г. Хабитат България бе домакин на международна конференция „Устойчиви градове – нови възможности и предизвикателства пред общините“. В конференцията участваха експерти от повече от 10 държави, които представиха различни аспекти и практики за устойчивото развитие на градовете пред повече от 120 участника.

Основните теми на конференцията кореспондираха с приетия през септември 2015 г., по време на Срещата на върха по устойчивото развитие на ООН Дневен ред 2030 за устойчиво развитие „Да преобразим света”, както и с приетия през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III), Нов градски дневен ред.