ІV Национален жилищен форум

Видео

Хабитат България организира ІV Национален жилищен форум на тема „Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие“.

Събитието се проведе на 27-ми януари 2021 г., от 10:00 до 16:00 ч., чрез онлайн платформата ZOOM. Дистанционната среща бе разделена в три панела, които запознаха участниците с изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие, приети от българското правителство през март 2020 г. и поетите от страната ни ангажименти за постигане им.

Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).