80 000 души живеят в общински жилища у нас, Money.bg, Bulgaria ON AIR

Видео

В България над 80 000 души живеят в общински жилища. Това се равнява приблизително на колкото е населението на град като Перник.

Какво е състоянието на общинския жилищен фонд?

В студиото на предаването Money.bg гостуваха двете страни, които стоят зад първото у нас проучване за състоянието на този жилищен фонд със специални функции – Добромир Василев, директор на дирекция “Жилищна политика”, представител на Министерството на регионалното развитие и Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България.

Проучването е осъществено в рамките на дейност „Анализ на съществуващите практики по управление на общинските жилища в България“, част от проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”. Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Допълнителна информация по темата е достъпна и на създадената в рамките на проекта онлайн платформа https://obshtinskidom.bg.

Гледайте целия разговор във видеото тук:

Запознайте се с изготвените доклади тук:
ДОКЛАД от проучване за ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА сред ОБЩИНИТЕ в България, МРРБ и Хабитат България, 2023
ДОКЛАД от проучване за настаняване в ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ проведено сред ГРАЖДАНИ, МРРБ и Хабитат България, 2023

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране.