Хабитат България стартира ново партньорство с Европейска климатична фондация

Новини

Европейската климатична фондация ще подкрепи застъпническите дейности на Хабитат България в областта на жилищната енергийна ефективност и дефинирането на понятието „Енергийна бедност“.

Хабитат България ще работи активно за приемане на Дългосрочна стратегия за обновяване на жилищния и нежилищен сграден фонд 2021-2050, за дефиниране на параметри и съдържание на понятието „Енергийна бедност“, както и за подновяване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради при нови принципи за самоучастие и подбор и с фокус подпомагането на домакинствата с ниски доходи за участие в програмата.

Партньорството между Европейската климатична фондация и Хабитат България стратира на 01.07.2020 г. и е договорено за срок от една година.