Жилища без бъдеще?

Видео

Правилно ли се управлява жилищния фонд в България? Кой трябва да го поддържа?

Вече пет години има разработен вариант на Национална жилищна стратегия, който не е приет официално от българското правителство.

Вижте препоръките на Хабитат България към жилищните политики и практики у нас във видеото по-долу.

Хабитат България изпълнява проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.