Кампания за ефективно използване на енергията в домакинството

Новини

Начинът, по който произвеждаме и потребяваме енергията си днес, ни изправя пред редица рискове. Замърсяването на въздуха взима все повече жертви всяка година, а в настоящата обстановка енергийната бедност у нас се разраства и има риск от значително увеличение в използването на горска дървесина за отопление. Допълнителен натиск върху горите би означавал и тежък удар върху биологичното разнообразие. Затова природозащитната организация WWF стартира кампанията „Енергийната ефективност си струва“ в партньорство с Habitat for Humanity. Тя подсказва за малки стъпки в ежедневието, които бихме могли да предприемем, за да спестим пари, да бъдем по-здрави и, разбира се, да опазваме природата.
Снимка: WWF България

„Статистиката показва, че немалко домакинства у нас изпитват затруднения със заплащането на използваната енергия, което експертите в сектора определят като „енергийна бедност“. През 2020 г. над една пета от българите са имали просрочени задължения по сметки за комунални услуги, а 27,5% от анкетираните домакинства споделят, че не са в състояние да поддържат дома си адекватно топъл – стойност 3,5 пъти по-висока от средната за Европейския съюз. И това при положение, че крайното енергийно потребление на човек в България изостава близо два пъти от средните нива на ЕС“, коментира Апостол Дянков ръководител на програма „Климат и енергия“ във WWF.

С мисъл за горите

До скоро не подлагахме под съмнение, че от енергийна гледна точка използването на биомаса от дървесина е по-евтин и екологично чист вариант в сравнение с изкопаемите горива. Това наистина е така, но само ако са спазени няколко важни условия, като използването на сухи дърва, както и на ефективни отоплителни печки. В противен случай, вредите върху здравето ни и върху околната среда могат да бъдат не по-малко сериозни. Не можем да си позволим и да изсичаме безразборно горите за енергийни нужди, защото рискуваме да влошим последиците за климата, за екосистемите, както и за всички нас, които зависим от тях.

WWF съветва как да бъдем по-ефективни

Природата щедро ни предоставя ресурси като биомасата и редица екосистемни услуги, за нейна сметка. Необходимо е обаче да ги използваме разумно и ефективно, за да запазим както нейната красота и функционалност, така и нашето собствено здраве и финанси. Първото, което можем да направим, е да използваме домакинските уреди още по-рационално: така че хем да получаваме нужната енергия, хем да щадим природата и не на последно място – да намалим разходите си. Ето и някои лесни за изпълнение съвети от експертите на WWF:

• Настройването на бойлера на оптималните 50-55°С намалява разхода на електроенергия. Промяната на подгряващата температура само с 5 градуса може да спести до 10% електрически ресурс;
• Използването на пералнята на ниски температури пести ток. Загряването на водата използва 90% от изразходваната енергия;
• Водоспестяващи душови разпръскватели могат да намалят чувствително разхода на вода и енергия за затоплянето ѝ. С инвестиция до 20 лв. двама души могат да спестят 12,5 м³ вода и до 400 кВтч електроенергия, равняващи се на около 100 лв. годишно.

Използвайки уредите ефективно, без да се замисляме, ние помагаме на околната среда – опазваме природните ресурси и подсигуряваме ниски нива на вредни емисии и прахови частици във въздуха, който дишаме. Мисълта и ежедневните действия в името на собствените ни средства облагодетелстват и здравето ни – най-ценния ресурс.

Ние сме тези, които могат най-силно да повлияят на заобикалящия ни свят и да помогнат на природата да запази силата и красотата си.

Разгледайте кампанията „Енергийната ефективност си струва“ и разберете как да пестите във всяка стая от дома си – докато готвите, докато се къпете или докато се грижите за домакинството.

——————————

Кампанията “Енергийната ефективност си струва” е инициирана по два проекта – Биоскрийн и Био Баланс.

Проектът Bio Screen се изпълнява от офисите на WWF в България, Румъния и Унгария, Енергийна агенция Пловдив и Фондация за регионално политическо сътрудничество в енергетиката и инфраструктурата, Унгария (REKK Foundation) с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда и програма EUKI.

Проектът Bio-Balance e финансиран по Програма LIFE за управление и информация, свързани с климата. Той ще надгради резултатите, постигнати по проекта Bio Screen. Проектът се изпълнява в партньорство с офисите на Habitat for Humanity в България, Румъния и Унгария.