Драгомир Цанев отговаря на въпроса “Защо обновяването на сградите е решение за енергийната криза?”

Видео

Хабитат България започва серия от интервюта с експерти по горещи теми свързани с енергийното обновяване на сградите, енергийната криза, възможностите за пестене на енергия и алтернативите за генерирането й.

Чрез новата програма за енергийна ефективност на жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост, Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще инвестира над 1,4 млрд. лв. за енергийно обновяванена жилищни сгради в цялата страна.

Каква обаче трябва да бъде ролята на етажната собственост на многофамилни жилищни сгради, при които може да се постига най-голям ефект от дейностите по реновиране? Вижте мнението на Драгомир Цанев, Изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, като прочетете цялото интервю или изгледате видеото по-долу.

Ася Добруджалиева: Здравейте, Хабитат България започва серия от интервюта за представяне на отговорите на експерти по горещи теми свързани с енергийното обновяване на сградите, енергийната криза, възможностите за пестене на енергия и алтернативите за генериране на енергия. Първият от участниците ни е Драгомир Цанев, Изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Здравей, Драго! Много ти благодаря, затова, че прие да бъдеш част от тази идея и нейната реализация. Въпросът към теб е простичък “Защо енергийното обновяване на сградите може да бъде решение за енергийната криза?”.

Драгомир Цанев: Здравей, Ася, благодаря за поканата! Въпросът е простичък и може да се подходи с лесен и кратък отговор. Защото най-евтината енергия е спестената енергия! Енергията, която не ползваме. От тук нататък обаче, както и в живота нещата не са толкова еднозначни и толкова лесни и винаги следва въпроса “Как да стигнем дотам?” А отговорите на този въпрос се крият в редица свързани помежду си решения, които се простират в целия спектър от политиката до изпълнението на строителните дейности, разбира се, преди това минаваме през целия инвеститорски процес и накрая стигаме до нашето собствено поведение и отговорност като потребители и като собственици на жилище.

Ася Добруджалиева: Мислиш ли, че ролята на етажната собственост от гледна точка на многофамилните жилищни сгради, където може да се постига най-голям ефект от дейности по реновиране на сградите, ролята на етажната собственост е достатъчно голяма, активна и въобще позиционират ли се добре етажните собственици в този процес?

Драгомир Цанев: В икономическа дейност ролята на собствениците, на собственика е ключова. Няма как без да има интерес от страна на собственика да постигнем резултати, които да ни удовлетворяват и именно затова си мисля, че трябва да се обърне много по-сериозно внимание към ангажираността на етажната собственост към процеса на обновяване.

Сега в България знаем, че поради ред причини основно в популисткия спектър се наложи една гледна точка, един модел на финансиране, при което собствениците на апартаменти в многофамилните сгради не участват със собствен ресурс. Това е изначално погрешно. Това не съществува в нито една друга държава, не само в Европа, а в света. В държави като Палестина, като Гана, процентът на държавна помощ не надвишава 30%-та, а ние в момента имаме един обърнат модел на финансиране. Но това е само едната страна на въпроса, ние трябва да се сборим, така че да реформираме този модел. Това може да го направим обаче само и единствено, ако променим съзнанието на собствениците за ползите, които те ще имат от сградното обновяване, а те са многобройни, многозначни.

Действително дори и само финансовите ползи са убедителни, но в крайна сметка тук говорим за здраве, тук говорим за условията в нашите градове, тук говорим, ако искате дори за бъдещето на нашите деца, дори за тяхното израстване като хора и личности. Това са все неща свързани с градската среда, с апартаментите, жилищата, които обитаваме, с нашата култура на собственици и процесите на обновяване са неразривно свързани с това. Затова мисля, че имаме нужда не само от финансов инжинеринг, не само от професионални умения, но и много сериозна нужда от разговори със собствениците, убеждаване, че те трябва да са водеща страна в процеса.

Ася Добруджалиева: Напълно сме съгласни с теб! Аз бих добавила само и това, че има нужда от осъзнаване на отговорността на собствениците към техните собствени жилища. Също така само ще добавя още един аспект как ние всъщност може да сме полезни затова климата в нашата планета да бъде такъв, че да продължим да съществуваме и след нашата генерация и след нашето поколение, а да не се получават катаклизми.
Много ти благодаря за това интервю! Ще се радваме отново да гостуваш на Хабитат България студио!

Драгомир Цанев: Пожелавам успех на инициатива!

Кампания на Хабитат България за достъп до енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в партньорство с Европейската климатична фондация.
Прочетете повече: Достъп до енергийно обновяване