Становище по НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г., за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Новини

Хабитат България предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране, която издава наредбата, да създаде специална разпоредба, която регламентира лесна и опростена процедура за присъединяване на соларни модули с мощност до 0,8 kW, само с регистрация при мрежовия оператор.

За неизползваната от домакинството произведена електроенергия от ВИ, подадена в мрежата, да се даде избор на домакинството:
1) да я предоставя безвъзмездно в мрежата, или
2) да бъде заплащана по съответни процедури.

Приходите от електроенергия предоставена безвъзмездно в мрежата могат да се акумулират на месечна или годишна база и да се внасят във Фонда за енергийна ефективност и ВИ, който от своя страна да предоставя грантове на енергийно бедни домакинства за инсталиране на нови соларни модули.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по НИД на Наредба № 6 от 24.02.2014 г., за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи