Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници

Новини

Хабитат България, в партньорство с Център за изследване на демокрацията, Грийнпийс България, WWF България, ЕС За Земята, Българска соларна асоциация и др. неправителствени организации, внесоха становище в Народното събрание по ЗИД на ЗЕВИ, което настоява за ясно регламентиране на статута и правата на енергийните общности за производство на енергия от възобновяеми източници.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията то възобновяеми енергийни източници