Становище по Проект на Наредба за енергийната бедност

Новини

Хабитат България, с подкрепата на ЕнЕфект, БАИС и БАКБ внесе в МЕ, МТСП и МРРБ становище по проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия свързани с изискване за намаляване на енергийната бедност.

Организациите настояват в наредбата да има изчерпателни критерии за домакинства в положение на енергийна бедност и уязвими клиенти; прецизиране на методиката за определяне на прогнозен брой на домакинства в енергийна бедност, както и на процедурата за удостоверяване на обстоятелствата за това дали домакинството е в положение на енергийна бедност.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по Проект на Наредба за енергийната бедност