Становище за актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия

Новини

В периода септември 2022 г. – декември 2023 г., Фондация „Подслон за човечеството” / Хабитат България в партньорство с екипа на Дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството реализира проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения”, финансиран от ОП „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

На първо място, бихме искали да изразим нашата благодарност за коректното партньорство и за постигнатите резултати, налични в създадената по проекта онлайн платформа
https://obshtinskidom.bg/.

С настоящото писмо, като последна дейност от проекта бихме искали да защитим необходимостта от приемане на дългосрочна Национална жилищна стратегия, с хоризонт до 2050 г., като предпоставка за провеждане на системна и отговаряща на нуждите национална жилищна политика. Това е наша кауза от 2014 г. насам, когато създадохме Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом”.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище за актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия