Становище по Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд

Новини

ОТНОСНО: Публикувания за обществени консултации на 10.07.2020г., проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021 – 2050г.

На портала за обществени консултации на Министерски съвет бе публикуван проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050г. Поставената цел е да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в страната и близо 17% от нежилищния. Това ще доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно.

Хабитат България внесе становище по проекта, което е фокусирано главно върху изискванията и достъпа до енергийно обновяване за семейства с ниски доходи.

Приложение: СТАНОВИЩЕ на Фондация „Подслон за човечеството“