Kоалиция Right to Energy

Новини

На 10.12.2020 г. Хабитат България беше приета за пълноправен член на европейската коалиция Right to Energy.

Коалицията обединява профсъюзи, групи за борба с бедността, организации, предоставящи социални жилища, нестопански и здравни организации, организации за опазване на околната среда и енергийни кооперативи от цяла Европа.

Коалиция Right to Energy работи за елиминиране на енергийната бедност на местно, национално и европейско ниво.