Покана за ІV Национален жилищен форум

Новини

Хабитат България организира ІV Национален жилищен форум на тема “Преодоляване на жилищната и енергийна бедност – предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие”.

Събитието ще се проведе на 27-ми януари 2021 г., от 10:00 до 16:00 ч., чрез онлайн платформата ZOOM. Форумът е безплатен и с предварителна регистрация на следния линк: https://bit.ly/3bQA9Hy

Дистанционната среща е разделена в три панела, които ще запознаят участниците с изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие, приети от българското правителство през март 2020 г. и поетите от страната ни ангажименти за постигане им.

• Панел I. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи свързани с достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали.
• Панел II. Дневен ред 2030 в България – национални стратегически документи, имащи отношение към енергийната бедност и повишаване енергийната ефективност на жилищата.
• Панел ІІІ. Заключителна дискусия: Как да преодолеем жилищната и енергийна бедност? Опитът на общините в България.

За допълнителна информация, моля, разгледайте пълната програма.

Форумът се реализира в рамките на проект Build Solid Ground, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).