Становище по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.

Новини

Хабитат България подготви становище по Третата версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г.

Освен отразените до момента предложения и коментари на организацията в представената за обществени консултации Трета версия на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., в подготвеното становище Хабитат България включва седем допълнителни предложения във връзка с подобряването на жилищните условия и достъпа до адекватни жилища.

Научете повече тук:
Становище на Хабитат България по ПРР 2021-2027 ІІІ-та версия