Иска се държавна стратегия за социалните жилища

Новини

Разговор на Емил Костов с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за Радио Пловдив – БНР.

Сериозен социален проблем с дългогодишна давност все още чака своето решение. Близо една трета от жилищата в страната са необитаеми, а в същото време над 40% от домовете са пренаселени.

Има ли движение в положителна посока след направената още преди 4 години констатация в доклад на Световната банка – въпрос към Минчо Бенов, директор на Хабитат България.

Доколко проблемът се прехвърля от теорията към практиката на решаването му?

Минчо Бенов: Категорично не. Стратегията все още е в проектен вид, движение няма, не очаквам скоро и да се стигне до прилагане. Има предложение, за необитаемо жилище облагането да е повисоко и обратното.

Това би повлияло на раздвижването. Налице са отдавнашни препоръки за жилищния сектор у нас от институции като Световната банка например. Трябва да се разработи модел на поощрения и санкции, така че собствениците на необитаеми жилища да са мотивирани да ги предложат на пазара. Общините също биха могли да се намесят със субсидиране на наема за наемателя, и да гарантира добри условия и за двете страни, примерно.

При обсъждането на Проекта за жилищна стратегия имаше подобни нагласи, например облагане с прогресираща скала, когато един собственик има повече необитаеми жилища. Очевидно непопулярна мярка, която така си остана на хартия, коментира Минчо Бонев.

Според него, в този сегмент отново се очаква решаващата роля на държавата, която да създаде подходящ регламент. Това е така, защото капиталовите дружества съществуват за да формират печалба, от тях не може да се очакват социални мероприятия. В редица страни на развита Европа има подобни положителни примери, когато с подходяща държавна регулация създават жилища за тези, които не могат да си позволят покупката им.

Би могло, на места – в големите градове общините да създадат подходящи схеми за осигуряване на социални жилища. Трябва да се осъзнае, че ситуацията в жилищната системва на България в момента е остаряла. Свикнали сме с мантрата, че у нас всички си имат дом, но тя е погрешна. Всъщност реалността е, че имаме тежък дисбаланс в тази сфера – пустеещи имоти от една страна и голям брой население без жилище от друга.

Съществува недоверие от „двете страни на медала“, затова трябва да се намери формулата за гарантиране сигурността и на двете страни, смята директорът на “Хабитат България”.

Пълен запис на интервюто можете да чуете в звуковия файл тук: Иска се държавна стратегия за социалните жилища