Достъп до приобщави и устойчиви жилища е призивът на Habitat for Humanity на конференцията по изменението на климата COP26

Новини

ГЛАЗГОУ (1 ноември 2021 г.) — Habitat for Humanity International призовава световените лидери и делегати, участници в 26-ата конференция на ООН по изменението на климата в Глазгоу, да гарантират, че поставените цели за намаляване на въглеродните емисии няма да доведат до повишаване цените на жилищата, като същевременно усилията в борбата с изменението на климата ще помогнат на най-уязвимите семейства да адаптират домовете си спрямо все по-интензивните метеорологични явления, като покачващите се нива на моретата и опасно високите температури, причинени от изменението на климата.

„Намаляването на въглеродните емисии, свързани с жилищния сектор, е от решаващо значение и трябва да го направим по начин, който да не изостря друга глобална криза – огромната липса на достойни и достъпни жилища“, заяви Патрик Канагасингъм, Главен оперативен директор на Habitat for Humanity International. „Жилищната и климатичната кризи са взаимосвързани. Те не могат да бъдат решени изолирано, а по-скоро чрез холистични усилия в борбата с изменението на климата, които дават приоритет на нуждите на най-уязвимите семейства.”

26-ата конференция на страните – COP26 – е последната от поредицата конференции на ООН по изменението на климата за страни, които са подписали Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата. COP26 се провежда от 31-ви октомври до 11-ти ноември в Глазгоу, Шотландия и е първата подобна конференция, в която Habitat for Humanity International има официално участие.

Habitat представи COP26 списък със задължения и препоръки, призовавайки ООН, многостранните банки за развитие и правителствени дарители да насърчат инвестициите в обновяването и модернизирането на жилищата, като същевременно ограничат въглеродните емисии, произтичащи от новото строителство. Те, заедно с всички правителства и експерти по жилищните политики, трябва да насочат специално внимание към повече от 1 милиард жители обитаващи неформални селища по света, като им помогнат да адаптират жилищата си спрямо промените в климата. Пример за това е приоритизирането на финансови механизми насочени към домакинства с ниски доходи, които в повечето случаи нямат достъп до заеми позволяващи им обновяване на домовете, за да бъдат по-устойчиви спрямо повишаването на морското равнище, сушата, наводненията, екстремно високите температури и всички метеорологични явления, влошени от изменението на климата.

По-рано тази година Habitat for Humanity публикува официалната си позиция относно жилищната и климатичната кризи, посочвайки, че намаляването на въглеродния отпечатък на строителния сектор е огромна необходимост, защото сам по себе си е пряка и косвена причина за 38% от глобалните въглеродни емисии, свързани с потреблението на енергия.

Habitat изпълнява десетки глобални проекти, от такива свързани с миграцията, предизвикана от климатичните промени и/или адаптирането на жилищните условия чрез изграждане на устойчиви към климатичните промени домове в Непал и Филипините, до такива свързани с подпомагане повишаването на енергийната ефективност на жилищните сгради в Източна Европа. Организацията помага и на кварталните общности в Парагвай да оценят климатични рискове, а в Съединените щати разработва графичен модел представящ въплътената енергия на различните материали използвани в жилищното строителство, за да помогне идентифицирането на рентабилни начини за бързо намаляване на вредните емисии.

За Habitat for Humanity

Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят. От основаването си през 1976 г., организацията е помогнала на повече от 35 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени.

Чрез застъпническата си дейност и обученията в сферата на строителството и управлението на финанси, Habitat for Humanity е помогнала на още 9.9 милиона души за последната фискална година. Кампанията Solid Ground е пример за драстичното подобряване на начина, по който хората получават право на достъп до земя за жилищни нужди.

Дейността на Habitat for Humanity е възможна благодарение на дарителите, партньорите и на всички почти 1 милион доброволци, които заедно със семействата в нужда, работят за изграждането или подобряването на достойни домове. Допълнителна информация за организацията може да откриете в Годишния доклад на Habitat for Humanity за 2020 г.