6 млрд. евро за подпомагане на домакинствата в енергийна бедност

Новини

Репортаж на Наталия Ганчовска за предаването “Хоризонт за вас” – БНР, с участието на Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България.

За пряко подпомагане на домакинствата в енергийна бедност България може да разчита на 6 милиарда евро от Европейския социален фонд.

Според европейския индикатор, който измерва енергийната бедност за страните-членки по скалата от нула до 100, три държави от ЕС попадат в категорията на т.нар. “екстрена енергийна бедност”.

България е на дъното на тази тройка с индекс от 0,7, а първите – Швеция и Финландия са с индекси над 95 и 97. Това, според енергийният експерт Минчо Бенов, означава, че енергийната бедност у нас не засяга единствено социално слаби домакинства и уязвими групи, а е много по-широко разпространена.

“Затова е необходимо безотлагателно да бъде разработена дефиниция за енергийна бедност, която да позволи насочването на различни инструменти за подпомагане към домакинствата, които са в най-голяма нужда”.

Парите по социалния фонд за България към момента са в размер на 3 милиарда евро, но към тях се прибавя и същият обем на национално съфинансиране до 6 милиарда евро, съобщи евродепутатът Петър Витанов след дискусиите в Европейския парламент.

“И до най-бедните ще стигнат пари, свежи пари, с които да компенсират увеличените цени на почти всичко. Намаляване на данъци, свързани с отоплението, реновиране на сгради, саниране”.

Пълен запис на репортажа можете да чуете в звуковия файл тук: 6 млрд. евро за подпомагане на домакинствата в енергийна бедност