4-ти ден на обновяването в България

Новини

Национален ден на обновяването ще се проведе за четвърта поредна година на 19.10.2023 г.

Събитието ще бъде в хибриден формат – от 10.00 ч. в зала 1.5 на Камара на Строителите в България, ул. „Михаил Тенев“ №6 и онлайн посредством платформата Microsoft Teams. Линк за регистрация: https://shorturl.at/xAEMX

Конференцията ще се организира от името на сдружение „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), национален партньор на европейската кампания „Renovate Europe”, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.

„Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Мотото на организацията е  „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“. Основните цели на Renovate Bulgaria са постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. Създаване на стабилна среда за вземане на инвестиционни решения и възможност на потребителите и предприятията да правят по-информиран избор за пестене на енергия и средства чрез ЕЕ обновяване на сградния фонд.

Обновяването е още по-актуално в момента, когато недалеч от България бушува война, когато цените на енергията достигнаха исторически високи стойности, когато енергията се използва като оръжие.

Целта на ежегодно провеждания (от 2020 г.) „Ден на обновяването“ е да популяризира в обществото и пред политическото ръководство на България необходимостта от ускоряване и задълбочаване на процеса на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд като най-устойчивото решение за постигане на стратегическите цели за намаляване на потреблението на енергия и преодоляване на опасностите от енергийна бедност и загуба на конкурентоспособност на българската индустрия.

Научете повече за събитието:
Покана ReDay 2023
Програма ReDay 2023