Хабитат България: Големият проблем за опасните жилища не е сред приоритетите на държавата

Новини

Разговор на Гергана Манчева с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за БНР – Радио България.  

Минчо Бенов: Общините допускат незаконно строителство в големи мащаби, пренаселването става все по-голямо и жилищните условия на хората – все по-лоши.

Домът е мястото, където като с лупа се виждат всички нерешени проблеми в обществото ни. Трудно е да говорим за ранно детско развитие ако децата спят на едно легло или живеят в една стая с родителите си чак до тийнейджърска възраст. Трудно е да говорим за образование, ако те нямат място, на което да се подготвят. Не може да се говори и за здравеопазване, ако децата нямат възможност да се изкъпят и да поддържат хигиена и т.н.

32% от населението в България живее в риск от бедност и социално изключване – сочат данните на националната статистика за 2022г. Това поставя България сред страните с най-голям риск за населението от бедност и от всички негативи, които произтичат от това. Тези семейства не  могат да покриват основните си битови нужди, затова рядко успяват да отделят от бюджета си за подобряване на жилищните условия – посочват от неправителствената организация Хабитат България, която прилага модел за подобряване на жилищата на най-бедните в различни квартали и селища на страната ни.

Към тях е насочен проект за микрофинансиране на належащи ремонти и подобрения. Парите се разпределят чрез местна организация, която управлява субсидията, възлизаща през 2023г. на 20 хил. лв. Индивидуалният заем е в размер на 1200лв., за ремонт на покрив, санитарен възел, помещения, както и за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Получателите се задължават да върнат средствата след една година, тъй като тези пари се отпускат отново на други кандидати. Така микрофинансирането се явява устойчив начин за помощ, различен от познатия модел на социално подпомагане, който прави хората пасивни.

“Работим на места, където икономическата и жилищната бедност имат ужасяващи размери. Хората живеят в условия, неприемливи за 21-ви век и дори е недопустимо в страна от ЕС да съществуват такива квартали и общности“ – казва  Минчо Бенов, директор на Хабитат България:

“Проблемът за съжаление се задълбочава през годините, а ние се насочихме тъкмо към неговото разрешаване, защото това е мисията на Хабитат България. Това е организация в обществена полза, която има цел да работи за подобряване на жилищните условия в страната и елиминиране на жилищната бедност. Тази програма съществува от 2008 г. и за целия период сме финансирали индивидуални заеми за повече от 1 млн. и 800 хил. лв. Подходът ни работи, защото възвращаемостта, която имаме с редовното обслужване на тези заеми, е изключително висока. До март 2020г., когато започна пандемията, имахме възвращаемост над 97%, което е изключително високо ниво, особено като се има предвид рисковата среда, в която работим. От м.г., откакто я рестартирахме, до сега имаме само  един просрочен заем. Хората взимат и втори, и трети заем, така че поетапно да си решат и по-големи проблеми, което видимо се случва и програмата работи.”

Неправителствената организация е насочила усилията си към места с изключителна бедност. Много ниските доходи на хората не им дава възможност да получат финансиране по обичайния път.  “Затова подходът там трябва да е чрез комбиниране на различни инструменти за подкрепа”– пояснява Минчо Бенов:

“Освен достъпа до това безлихвено финансиране, ние сме разработили и предлагаме в тези общности три различни обучителни модула – за финансова грамотност, за пестене на ресурси и практически съвети за това, как се строи законно и как се правят различните видове ремонти. Освен това, всяка година предоставяме безлихвено финансиране на общностите за местни инициативи, които те предварително са предложили. По този начин фондацията постига реални цели. Например в Ботевград, в част от селата се направи улично осветление със соларни лампи, на семействата бяха раздадени енергоспестяващи крушки, а в едно село, близо до Търговище се прави нова детска площадка.“

Хабитат България е партньор на държавата и в разработването на политики на национално ниво, но от работата на терен става ясно, че в подкрепата за най-бедните общности държавата отсъства. Общините през последните 30 години не си изпълняват задълженията, допускат незаконно строителство в големи мащаби, пренаселването става все по-голямо и жилищните условия на хората – все по-лоши – обобщава Мичо Бенов. По думите му, дългогодишната работа на фондацията дава знак, че промяна може да има, но само ако се насочат повече средства и отговорно отношение от страна на държавата.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл тук: Хабитат България: Големият проблем за опасните жилища не е сред приоритетите на държавата

Източник: БНР – Радио България