Становище за актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия

Новини

В периода септември 2022 г. – декември 2023 г., Фондация „Подслон за човечеството” / Хабитат България в партньорство с екипа на Дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството реализира проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения”, финансиран от ОП „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.

На първо място, бихме искали да изразим нашата благодарност за коректното партньорство и за постигнатите резултати, налични в създадената по проекта онлайн платформа
https://obshtinskidom.bg/.

С настоящото писмо, като последна дейност от проекта бихме искали да защитим необходимостта от приемане на дългосрочна Национална жилищна стратегия, с хоризонт до 2050 г., като предпоставка за провеждане на системна и отговаряща на нуждите национална жилищна политика. Това е наша кауза от 2014 г. насам, когато създадохме Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом”.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище за актуализиране на проекта на Национална жилищна стратегия


Без вредни емисии в информацията за енергийната ефективност и климата

Видео

Хабитат България работи за ускоряване на енергийното обновяване на жилищата и преодоляването на енергийната бедност на домакинствата, в рамките на новите климатични политики и механизми на ЕС за подкрепа.

За постигането на тази цел, на 7 декември 2023 г. организацията проведе събитие за медии и експерти “Без вредни емисии в информацията за енергийната ефективност и климата”, на което предостави обективна информация и знания за разпознаване на фалшивите новини и предотвратяване на дезинформацията в обществото по тези ключови теми.

📌 В панел 1 “Предизвикателства пред енергийното обновяване на жилищните сгради” се разгледаха теми като новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС), българските политики и мерки за енергийната ефективност на жилищните сгради, възможностите за фокусирана подкрепа за домакинствата в енергийна бедност. Панелистите, които взеха участие са:
• Добромир Василев, директор на дирекция “Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
• Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
• Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност “ЕнЕфект”
Модератор: Минчо Бенов, национален директор, Хабитат България

Директорът на дирекция “Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Добромир Василев съобщи, че има вероятност от удължаване на срока за кандидатстване по втория етап от програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, която изисква самоучастие на гражданите. По тази програма безвъзмездните средства са в размер на 80 на сто, а бюджетът й е за около 300 млн. лева. Крайният срок за кандидатстване по втория етап на програмата е 16 януари 2024 г., но към момента няма подаден нито един проект.

📌 В панел 2 “Амбициозните цели за климата – заплаха или възможност за домакинствата?” се дискутира тази и други актуални теми за енергийното обновяване на жилищния фонд в България и как да се подпомагат енергийно бедните домакинства чрез конкретни мерки за намаляване на парниковите газове и декарбонизация на икономиката до 2050 г. Връзката между целите за климатична неутралност и актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) бе сред акцентите на срещата. Панелистите, които взеха участие са:
• Николай Налбантов, директор “Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” в Министерството на енергетиката
• Апостол Дянков, ръководител на програма „Климат и енергия“, WWF България
• Марко Марков, експерт в областта на устойчивото финансиране, Еконолер България
Модератор: Ася Добруджалиева, мениджър проекти, Хабитат България

Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ в Министерството на енергетиката, посочи, че се работи по актуализация на ИНПЕК, като се разработва нова версия съвместно с всички заинтересовани страни. Първоначалният му вариант от 2020 г. беше приет и представен пред Европейската комисия преди сключването на Зелената сделка и приемането на свързания с нея законодателен пакет на ЕС.

📌 В панел 3 “Добрите примери за лошите примери на вредни емисии в информацията за енергийната ефективност и климата” участваха
• Д-р Тодор Галев, директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията
• Д-р Никола Тулечки, експерт по данни в “Онтотекст“ и един от основателите на Сдружение „Данни за Добро“, консултант по работа с бази данни към Factcheck.bg
• Иван Радев, член на Управителния съвет на Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ)
Модератор: Полина Славчева, Координатор на проекти в областта на климата, журналистиката и правата на жените, БлуЛинк

Видеозапис от събитието може да гледате тук:

Пълната програма на събитието може да видите тук: Без вредни емисии в информацията за енергийната ефективност и климата


Покана: Без вредни емисии в информацията за енергийната ефективност и климата

Новини

Хабитат България работи за ускоряване на енергийното обновяване на жилищата и преодоляването на енергийната бедност на домакинствата, в рамките на новите климатични политики и механизми на ЕС за подкрепа.

За постигането на тази цел, организацията провежда събитие за медии и експерти “Без вредни емисии в информацията за енергийната ефективност и климата”, на което ще предостави обективна информация и знания за разпознаване на фалшивите новини и предотвратяване на дезинформацията в обществото по тези ключови теми.

Събитието ще се проведе на 7 декември 2023 г. от 12:00 ч. до 18:00 ч. в Launchee Space на бул. “Мария Луиза” N2, ЦУМ, с излъчване и на страницата на Хабитат България във Фейсбук ТУК.

Credit: Studio Punkt for ArtistsForClimate.org

Регистрация: https://forms.gle/wT3GwSsxkosGbKjP9

📌 ПАНЕЛ 1: Предизвикателства пред енергийното обновяване на жилищните сгради.
📌 ПАНЕЛ 2: Амбициозните цели за климата – заплаха или възможност за домакинствата?
📌 ПАНЕЛ 3: Добрите примери за лошите примери на вредни емисии в информацията за енергийната ефективност и климата.

Пълната програма на събитието може да видите тук: Без вредни емисии в информацията за енергийната ефективност и климата


Как умните сгради помагат да подобрим енергийната ефективност и сметките ни за енергия?

Новини

Умните системи и уреди дават възможност за по-оптимално управление на разходите в дома и на работното място.

Статията представя умните сгради, технологиите свързани с тях, начина на използване и връзките им с климатичните промени, както и умните енергийни решения, свързани с домовете и дава яснота какво трябва да се направи, за да се постигне енергийно ефективен дом и как може да се постигне намаляване на разходите на гражданите. В допълнение се фокусира върху темата как и защо умните сгради помагат за подобряване на енергийната ефективност в България, което е ключов фактор за смекчаването на климатичните промени, борбата със замърсяването, повишаването на температурите и влошаването на човешкото здраве.

Добре дошли в ерата на умните градове, транспорт и сгради. Ще ви въведем в света на умните сгради, като разгледаме тяхната еволюция, компоненти, технологии, ползи, предизвикателства и бъдещи тенденции. Докато България все още е на прага на внедряване на тези технологии, в много други държави по света, те вече са част от живота на хората и им помагат не само да улесняват ежедневните им дейности, но и да оптимизират разходите си и подобряват начина им на живот.

Какво представляват умните сгради? 

Умните сгради използват иновативни технологии с цел ефективно и икономично използване на ресурсите, като същевременно създават безопасна и комфортна среда за обитателите. Умните сгради могат да използват широка гама от съществуващи технологии и са проектирани или преоборудвани по начин, който позволява интегрирането на бъдещи технологични разработки. Сензори за интернет на нещата (Internet of things – IoT), системи за управление на сгради, изкуствен интелект (AI) и добавена реалност (Augmented reality – AR) са сред някои от механизмите, които могат да се използват в умната сграда за контрол и оптимизиране на нейната ефективност.

Фигура 1. Умни сгради. Източник: boldbusiness.com
 

Какви са умните енергийни решения в домовете? 

Умните домове са част от умните сгради и градове и са цялостно решение, което свързва дейностите в дома ни и технологията IoT, за да създаде цялостна, безопасна, удобна, комфортна и енергоспестяваща система за интелигентен дом. В днешно време системите и устройствата за умен дом са удобни за ползване и наблягат на цялостното взаимодействие с потребителите. IoT се използват за свързване на различни устройства, включително системи за осветление, регулиране на температурата, контрол на завесите, система за наблюдение и сигурност, аудио- и видеооборудване, компютърно и комуникационно оборудване, кухненски уреди, будилник, почистване и т.н. Потребителите могат да управляват тези устройства от разстояние чрез мобилни телефони, таблети и панели със сензорен екран, което е удобно за управление между ежедневните задължения, домакинските уреди и други устройства за интелигентен дом. Освен това умните устройства са високоефективни, тъй като могат автоматично да се адаптират към променящите се енергийни нужди. Това от своя страна допринася за смекчаване на климатичните промени, и най-вече спомага за решаване на проблемите, свързани с повишаването на температурите в градска среда и начина на живот.

Фигура 2. Умни енергийни решения в домовете. Адаптирана от visioforce.com

Примери за технологии използвани в умния дом. 

Устройствата на умния дом са свързани помежду си и могат да бъдат достъпни чрез използването на смартфон, таблет, лаптоп и др. По-долу са изброени примери на най-често използваните технологии свързани с умния дом.

  1. Умни телевизори – свързват се с интернет, за да имат достъп до съдържание чрез приложения, като например видео и музика по заявка. Някои интелигентни телевизори включват и разпознаване на глас или жестове.
  2. Умни системи за осветление – освен че могат да се управляват дистанционно и да се персонализират, могат да откриват и кога обитателите са в стаята и да регулират осветлението според нуждите. Умното осветление може също така да се саморегулира спрямо наличието на дневна светлина.
  3. Умни термостати – като например Google Nest, са снабдени с интегриран Wi-Fi, който позволява на потребителите да планират, наблюдават и контролират дистанционно температурата в дома.
  4. Умни ключалки – собствениците на жилища могат да използват умните ключалки и устройства за отваряне на гаражни врати, за да разрешават или забраняват достъпа на посетители. Могат също да разпознават кога обитателите са наблизо и да отключват вратите за тях.
  5. Умни камери и системи за сигурност – с помощта на интелигентни охранителни камери и звънци за врата, като например Ring, обитателите могат да наблюдават домовете си, докато са навън. Интелигентните сензори за движение могат да идентифицират разликата между обитатели, посетители, домашни любимци и крадци и могат да изпращат известия до властите, ако бъде засечено подозрително поведение.
  6. Интелигентна грижа за домашни любимци и тревни площи. Грижата за домашните любимци може да бъде автоматизирана със свързани хранилки, а домашните растения и тревните площи могат да се поливат с помощта на свързани таймери.
  7. Интелигентни кухненски уреди – включват интелигентни кафемашини, които могат автоматично да приготвят кафе в програмирано време; интелигентни хладилници, които следят сроковете на годност, правят списъци за пазаруване или дори създават рецепти въз основа на съставките, които са в наличност; бавно готвещи печки и тостери; както и перални и сушилни машини.
  8. Интелигентни домакински монитори – могат например да усетят пренапрежение в електрозахранването и да изключат уредите, да усетят аварии с водата или замръзване на тръбите и да спрат водата, за да не се наводни домът.
  9. Интелигентни щепсели се свързват към стенните контакти, за да трансформират обикновени домашни устройства, като лампи и вентилатори за таван, така че да могат да се управляват дистанционно чрез мобилни приложения и гласови асистенти.

Какви са ползите от умните сгради?  

Въпреки че има определени предизвикателства, свързани с умните сгради, например първоначална инвестиция, сигурност на данните, проблеми със съвместимостта и сложността за употреба, те предлагат множество предимства, включително енергийна ефективност, подобрен комфорт и удобство, повишена безопасност и сигурност, повишена устойчивост и подобрена производителност. По-долу са разгледани най-основните предимства:

 1. Намаляване на потреблението на енергия е едно от най-големите предимства на умната сграда не само по отношение на намалените разходи и въглероден отпечатък, но също така и за смекчаване на последствията от климатичните промени. С подобна сграда използването на енергия може да се контролира и автоматизира за всяка зона, което означава, че нито една част от сградата не се отоплява, охлажда или осветява, когато не се използва и по този начин се решава проблемът с неефективното използване на енергия и неустойчивите практики в стандартните сгради.
 2. Прогнозната поддръжка е от съществено значение за всяко оборудване или система, за да се гарантира, че работи по най-добрия начин и продължава да бъде ефективна, като по този начин се ограничава необходимостта от скъпи подмени. Умните сгради могат да използват данните, събрани от всяка свързана система и нейните сензори, за да предвидят кога всяка част от оборудването се нуждае от проверка и поддръжка.
 3. Автоматизацията е друго основно предимство на умната сграда, както и възможността за въвеждане на персонализирана автоматизация, което помага и да се подобри безопасността на обитателите в случай на авария.
 4. Осигуряване на ценна информация за сградите – умната сграда непрекъснато събира данни от вътрешните системи, от потреблението на енергия до броя на обитателите и др. Следователно тя може да предоставя ключови модели и тенденции в поведението на работното място, ресурсите и използването на сградата, които след това могат да бъдат използвани за вземане на по-ефективни решения за подобряване на използването на сградата.
 5. Данни в реално време – възможността за получаване на данни в реално време, може да повлияе на извършването на незабавни и ефективни действия. Това води до сграда, която е реактивна и гъвкава към текущото си използване и следователно може да бъде максимално ефективна.
 6. Намаляване на общите разходи – по-ефективната сграда води до намалени разходи, поради по-добро и по-информирано и често автоматизирано вземане на решения.
 7. Подобряване комфорта и благосъстоянието на обитателите – умната сграда дава усъвършенствана способност за управление на ключови фактори на околната среда, като стайна температура и осветление, които могат да подобрят качеството на въздуха в помещенията и нивата на осветление. Освен това могат да бъдат измервани различни показатели като нива на въглероден диоксид и вентилационен поток, за да могат да се постигнат възможно най-добрите условия в дома.
 8. Подобряване ефективността на работата – умната сграда е проектирана да подобри комфорта на обитателите, съответно това може да допринесе за подобряване на работната продуктивност.
 9. Подобрена сигурност – умната сграда може да увеличи максимално ефективността на системата за сигурност и позволява използването на различни интелигентни функции за сигурност и оборудване за наблюдение, управление и защита на сградата, като интелигентни ключалки на вратите, аларми, камери и др.

Какво е къща с нулева консумация на енергия и обществена сграда с нулево потребление на енергия? 

В последните години проблемите свързани с климатичните промени и глобалното затопляне нарастват все повече, което налага подходи и методи свързани с нулева енергия и декарбонизация. Когато говорим за възобновяема енергия, включително производство на слънчева енергия, следва да разгледаме две ключови концепции – къща с нулева консумация на енергия и сграда с нулево потребление на енергия. Те се отнасят до енергоспестяващ дизайн и структура на сгради и е доказано, че могат да намалят годишното потребление на енергия практически до нула.

Къща с нулево потребление на енергия (Zero Energy House – ZEH) 

Това е къща, която постига значителни икономии на енергия, като същевременно запазва качеството на вътрешната среда чрез значително подобряване на изолационните характеристики на фасадата и въвеждане на високоефективни системи за оборудване, както и чрез въвеждане на ВЕИ, като например фотоволтаично производство на енергия. Целта на къщата с нулево потребление на енергия е да се постигне нулев годишен баланс на потреблението на първична енергия.


Фигура 3. Къща с нулево потребление на енергия (ZEH). Адаптирана от Yamato Juken

Сграда с нулево потребление на енергия (Zero-energy building – ZEB) 

Сградата с нулево потребление на енергия има за цел да постигне нулев енергиен баланс. Тъй като не е възможно да се прекрати работата на осветлението, климатизацията, офис оборудването и производствените съоръжения, количеството консумирана енергия се намалява чрез пестене на енергия. Потреблението на енергия, което не може да бъде напълно намалено, може да бъде покрито от възобновяема енергия.

Основното предимство на сградата с нулево потребление на енергия е, че може да увеличи ефекта от намаляването на разходите за комунални услуги. Ако се постигне висока степен на изолация и херметичност чрез обновяване на сградата, лесно може да се намали времето, през което се използва климатичната инсталация. Освен това, ако има създадена структура, която позволява лесното навлизане на слънчева светлина, е възможно да се намали честотата на използване на осветителни уреди. Сградата с нулево потребление на енергия не само пести енергия, но и води до балансирано управление на околната среда чрез намаляване на парниковите газове. Подобно управление и дейности могат да подобрят стойността на сградите.


Фигура 4. Характеристики на сграда с нулево потребление на енергия (ZEB). Адаптирана от meadhunt.com

Примери за умни сгради от света 

Интелигентните сгради символизират напредъка на съвременната инфраструктура и нейното взаимодействие с автоматизираните системи за управление, обработката на данни и изкуствения интелект. Умните сгради стават все по-разпространени, тъй като предоставят разнообразни полезни услуги. По-долу са посочени няколко примера за умни сгради от Европа, Азия и Америка.

Edge, Амстердам, Холандия, тип офис. Edge е сграда с „нулево нетно съдържание“, което означава, че 100% от енергията ѝ идва от възобновяеми източници. Нейните 4200 квадратни метра слънчеви панели, повечето от които са разположени на покривите на близките сгради, осигуряват цялата енергия на сградата. Сутеренът е оборудван със зарядни станции за електрически автомобили и има 500 паркоместа за велосипеди.

Снимка 2. Edge, Амстердам, Холандия. Източник: neuroject.com

800 FULTON MARKET, Чикаго, Илинойс, тип смесено предназначение. Това е една от най-умните сгради в Чикаго. Дизайнът ѝ е спечелил LEED Platinum, WELL Gold и платинени сертификати от двата стандарта за интелигентни сгради: SmartScore и WiredScore. Притежава повече от 8000 IoT сензора за записване на данни за заетостта и платформа за управление, която е базирана на облак и свързва 12 отделни сградни системи и това са само няколко от интелигентните функции, които сградата може да предложи.


Снимка 3. 800 FULTON MARKET, Чикаго, Илинойс. Източник: neuroject.com

Algenhaus, Хамбург, Германия, тип жилищна сграда. Хамбург е домът на първата сграда в света, която е оборудвана с фасада от биореактори. Сградата разполага с фасада, която едновременно изолира и произвежда енергия. В сградата се отглеждат водорасли, които произвеждат биогаз, който може да се използва като гориво или за отопление.


Снимка 4. Algenhaus, Хамбург, Германия. Източник: structurae.net

Умни къщи във Фуджисава, Япония. Инфраструктурата на град Фуджисава представлява умна мрежа, която свързва всяка сграда с централна енергийна мрежа в реално време. Всяка къща е оборудвана със слънчеви панели за генериране на електричество, система за топла вода, задвижвана от термопомпа “ECO-CUTE”, и първия в света домашен генератор “ENE-FARM” с горивни клетки. След това те се подават към саморазпределящата се система за управление на домашната енергия (“SMARTHEMS”), която преразпределя енергията около къщата.


Снимка 5. Умни къщи във Фуджисава, Япония. Източник: wired

Какво се случва в България и има ли умни сгради у нас? 

Примерите за умни сгради в България, за съжаление, не са често срещано явление, тъй като застрояването и закупуването на подобен имот изисква първоначално по-големи инвестиции, но за сметка на това на по-късен етап умните сгради позволяват висока възвращаемост, свързана с енергийна ефективност и оптимизацията на потреблението на енергия. Предполага се, че с въвеждането на новите регламенти на ЕС от 2030 г., всички нови сгради ще трябва да бъдат нетно нулево въглеродни (сгради с нулево потребление на енергия, които произвеждат достатъчно възобновяема енергия, за да отговорят на собствените им изисквания за годишно потребление на енергия.), а от 2050 г. всички съществуващи сгради ще трябва да бъдат такива.

По-долу са представени добри примери от пионерни умни жилищни, офисни и общински сгради в България.

 • Smart tower в София е съвременен жилищен комплекс с визия за промяна в усещането за живот в града, който предлага удобства от типа “Home Without Borders”. Сградата използва концепция за умно зелено и устойчиво строителство, решения за ефективно използване на водата и електроенергията, както и решения за намаляване на въглеродните емисии. Smart tower планира предоставянето на персонално приложение на всички живущи и работещи в сградата, което включва услуги, които да бъдат управлявани лесно и достъпно посредством мобилно устройство, позволяващо контрол на умния дом, достъп до видеонаблюдение и услугите в сградата, както и персонифицирана информация свързана с битовите сметки и плащания.
 • NV Residence e офисно-жилищен проект в София, който следва най-актуалните градоустройствени и архитектурни тенденции: многофункционалност, обширни споделени пространства в различни зони на сградата, богато озеленени покриви и фасади, архитектурен силует, съобразен с контекста на средата, в която е ситуиран. Сградата e с троен стъклопакет, тритръбна отоплителна и вентилационна система и система за управление и мониторинг на процесите в сградата. Сградата ще бъде сертифицирана със сертификат LEED Gold, глобално признат символ за постигнати стандарти в зелени и устойчиви сгради.
 • В София е внедрена първата умна детска градина и система за производство на зелена енергия и умни комунални услуги. Това в най-голямата детска градина в София и България – 76 ДГ „Сърничка“, в кв. Младост. Проектите са пилотни и са част от Програмата „Пясъчник за иновации“ на Столичната община и звеното за дигитализация, иновации и икономическо развитие “Иновативна София”.
 • Жилищен проект в кв. Витоша София е първата жилищна сграда в България сертифицирана по стандарта за устойчиво строителство „EDGE“. За изграждането на сградата се споменава използването на архитектурна комбинация от висок клас минерална мазилка, в комбинация с вентилируема фасада от HPL плоскости, PVC дограма Schüco и стъклопакет с най-високи енергийно-ефективни характеристики. Отоплението и охлаждането е предвидено чрез геотермална инверторна термопомпа с вградени циркулационни помпи, външен модул за активиране на охлаждане, управление на системата и др. Изборът на дизайн, направен за този проект, предвижда спестяване на енергия в диапазона от 43% до 50%, спестяване на вода в диапазона от 34% до 37% и спестяване на въплътена енергия в диапазона от 23% до 30%.

Какво трябва да направим, за да имаме енергийно ефективен дом и да намалим разходите си?

1. Да изолираме домовете си – това е особено важен въпрос за по-старите къщи, които са с лоша изолация. Колкото по-слабо изолиран е домът ни, толкова повече възможности има за изтичане на енергия. С подходяща изолация домът може да бъде защитен и да се намали потреблението на енергия.

2. Да си набавим умен измервателен уред – това е устройство, с което може да се следи потреблението на енергия в дома. За разлика от традиционните измервателни уреди, интелигентните измервателни уреди предоставят много по-подробни резултати за използването на енергия в дома. Най-вече те предоставят показания за енергията по много по-бърз и по-точен начин. С почасовите отчети за потреблението на енергия в дома, интелигентните измервателни уреди дават подробна представа за това колко енергия е използвана и могат да ни помогнат да оптимизираме потреблението и съответно разходите си.

3. Да използваме модернизирани соларни системи – въпреки че все още не са толкова финансово достъпни, цената им намалява с напредъка в разработването им и с увеличаването на потребителското търсене. С течение на времето подобренията, свързани с ВЕИ, могат да намалят сметките на потребителя на енергия и в зависимост от това къде е локацията на жилището ни, може да се окаже, че сметките за енергия са значително по-ниски. Избирането на соларни панели може да бъде сложен процес, затова консултация със специалисти как да се оптимизира използването на енергия с помощта на възобновяеми източници е важна.

4. Да подобрим прозорците си – прозорците могат да окажат влияние върху количеството енергия, което се използва. Ако прозорците са стари или изолацията им не е добра, има вероятност от пропускане на топлината, което води до намаляване ефективността на енергия. Според експерти, модернизирането на прозорците, като например поправяне на проблемните места, се оказва по-рентабилно понякога от това да подменим изцяло прозорците. При планирана смяна на прозорците си, е хубаво да се фокусира върху енергийно ефективна марка.

5. Да изключим неизползваните уреди от контакта – уреди, които не се използват, могат да бъдат изключени от електрическата мрежа и по този начин да се намали потреблението на енергия в дома и да се запази енергийната ефективност.

6. Да заменим остарелите уреди – много от старите уреди не отговарят на настоящите енергийни стандарти и изискват повече средства заради повишената консумация на енергия. Поради тази причина подмяната на уредите гарантира намалено използване на енергия, оптимизиране на сметките и по-ефективно използване на енергия.

7. Да помислим как да модернизираме осветлението си – по-новите и енергийно ефективни осветителни уреди могат да намалят потреблението на енергия, като същевременно осигуряват още по-ярко и мощно осветление. В съчетание с другите по-горни препоръки, модернизирането на осветлението може да осигури възможност за ефективно пестене на енергия.

8. Да вземем енергиен сертификат на сграда нисертификатът за енергийните характеристики на сградите дава най-точна информация за енергийното състояние на съществуващите сградите и бъдещото състояние на тези, които са в процес на проектиране. Целта е да се определят конкретните приложими възможности за намаляването на потребената енергия и да се препоръчат мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Има ли необходимост от въвеждането на допълнителни политики и мерки относно умните сгради в България?

Както беше споменато, според новите регламенти на ЕС от 2030 г., всички нови сгради трябва да бъдат въглеродно неутрални, а от 2050 г. всички съществуващи сгради трябва да бъдат вече въглеродно неутрални. Това поставя въпроса дали България е готова за прехода към неутралност и за разглеждането на допълнителни мерки и политики с цел ускоряване и насърчаване към енергийна ефективност и активното включване на местните власти.

За тази цел е препоръчително прилагането на следните мерки:

 • Насърчаване на развитието на иновациите и новите технологии
 • Насърчаване на цифровизацията и отворените данни относно информацията за емисиите на парникови газове за насърчаване на декарбонизацията на корпоративното управление
 • Създаване на план/система за акредитация за насърчаване на бизнеси, които допринасят за декарбонизацията, използвайки регионални възобновяеми ресурси
 • Засилването на опитите за намаляване на цялостната зависимост от изкопаемите горива чрез ускоряване на развитието и приложението на възобновяеми енергийни източници
 • Намаляване на търсенето на енергия чрез подобряването на енергийната ефективност в индустрията, както и в частния и обществения сграден фонд
 • Увеличаване ролята на общините с цел те да осигурят засилване на политиките в сферата на енергетиката, ВЕИ и климата на местно равнище, както и да подсигурят по-засилена координация помежду си.

С усъвършенстването на умните сгради и технологии, ние не само приемаме иновациите и удобството, но и предприемаме проактивна стъпка към опазване на околната среда. Тези умни решения са в съответствие с целите за устойчивост, като допринасят за намаляване на въглеродните емисии и за един по-екологичен и добре балансиран климатичен свят.


Автор: Д-р инж. Лидия Витанова е част от авторския екип на Климатека. Тя е доктор по климатология и инженер-еколог, активно занимаваща се в сферите на градския климат и топлинните острови, с екология и опазване на околната среда, възобновяема енергия и интелигентни технологии. Завършила е магистратура в МГУ Св. Иван Рилски, София, специалност “Екология и опазване на околната среда”. Защитила е докторантура в Цукубски Университет в Япония, специалност “Климатология”. Автор е на многобройни международни научни публикации, свързани с градски климат, моделиране и градско планиране. Участвала е като лектор в различни конференции в Европа, Азия и Америка.


В статията са използвани материали от:

 1. Дефинирането на целите за енергия и климат до 2030 г.: да включим активно и местните власти, Climateka, 2023.
 2. Какво е умен град и има ли приложение в България? Climateka, 2023
 3. Какво е значението на енергийните сертификати за потреблението на енергия в домовете? Climateka, 2022
 4. Първата умна детска градина в България. Енефект, 2021.
 5. Първата жилищна сграда в България сертифицирана по стандарта за устойчиво строителство EDGE, 2023
 6. NV Residence, 2023
 7. Smart tower, 2023
 8. Източник заглавна снимка: Adobe Stock Images (свободен лиценз)

Публикацията е създадена в партньорство на Хабитат България с Климатека, по проект “Достъп до енергийно обновяване”.


Какво е състоянието на необитаваните жилища у нас? “Социална мрежа”, Nova News

Видео

Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, гостува в предаването “Социална мрежа” по NOVA News.

В интервюто той споделя някои конструктивни идеи свързани с възможностите за жилищно настаняване на социално слабите и жилищният фонд в страната.

Колко от необитаваните жилища у нас са общински?
Много от необитаваните жилища у нас са годни за живеене. Има и такива, които се рушат, коментират от “Хабитат България”.
„Те са частно притежавани имоти и решението е на собствениците. Ролята на държавата е да създаде рамка и условия, които да поощряват от една страна собствениците, да ги върнат на пазара. А от друга страна да ги санкционира в случаите, когато има повече от едно жилище и второто или третото стоят празни”, коментира Минчо Бeнов, национален директор на “Хабитат България”.

Във Франция собствениците на повече от едно жилище, когато второто е необитаемо, дължат данък. „Първата година е в размер на 17% от пазарния наем, който биха получили за годината, а от втората година нататък данъкът е 25%. Това е една много сериозна финансова санкция. В България имаме много голям излишък на жилища в страната”, обясни още Минчо Бенов.

„Тъй като те, освен, че са годни за обитаване, са обезпечени с абсолютно всичката инфраструктура, която едно жилище трябва да притежава – не само техническа, включително образователна, здравна, културна, социална и т.н”, допълни директорът на “Хабитат България”.

Общинските жилища са много малко. Те са по-малко от 1,5% от жилищния фонд и тенденцията е да намаляват. „Общините, които предлагат общински жилища и тази социална услуга на настаняване в общинско жилище, го правят на добра воля. Те нямат абсолютно никакво задължение, нито законово, нито някакво друго. Това е една инерция, която е останала от времето на социализма”, уточни Бенов.

Пълен видеозапис можете да гледате тук: Какво е състоянието на необитаваните жилища у нас

Източник: NovaNews


Могат ли в част от необитаемите жилища да заживеят социално нуждаещи

Новини

Разговор на Невена Николова с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за Радио София – БНР. 

Жилищна политика не се провежда у нас. Такава липсва. България спешно се нуждае от стратегия за жилищната политика с хоризонт до 2050 година. Опитите от 2017 г. досега не са дали резултат, въпреки анализи и доклади от различни институции и организации.

93% от общините смятат, че трябва да получават средства от държавата за социалната функция, който упражняват при настаняване на нуждаещи се групи хора. Това коментира пред БНР-Радио София Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България.

По думите му, проблемите са ясни, но трябва да се очертаят в стратегически документ и да има политическа воля за подобряване на жилищните условия на всички домакинства.

Снимка: Георги Нейков, БНР / Строителството на нови жилища продължава, а само в София необитаеми са над 25% от имотите.

Той обясни, че е създаден и нов общински жилищен фонд с финансиране по оперативните програми за регионално развитие от 2012 г. – в 24 общини се построиха 998 жилища, но „това е капка в морето“.

„Общините нямат никакъв законов ангажимент да строят жилища и предоставят тази услуга. Такива задължения имаше при социализма. Ако някъде се прави, това е само от добро желание. Общините не получават никаква подкрепа и не са мотивирани да го правят. Ангажиментът е голям, а за поддръжката е нужен бюджет и капацитет“, изтъкна още Бенов.

Той изложи начин да се подпомагат тези услуги през т.нар. делегирани бюджети към общините. В момента всеобщото разбиране за социално жилище у нас е общинското, но това е погрешно. Услугата трябва да обхваща много повече групи нуждаещи, а в помощ на идеята могат да влязат в действие необитаемите жилища.

По последни данни необитаемите жилища са изключително много – 39 на сто. В София са между 25 и 30 процента. В същото време според Евростат страната ни е на второ място по пренаселеност на жилищата – в градовете те са 48 процента.

Минчо Бенов подчерта, че в България трябва да разберем какъв неизползван ресурс са тези необитавани жилища. И да спрем да действаме на принципа „Вода гази, жаден ходи“. Има социални категории хора, които могат да живеят в тези празни домове, а държавата да подкрепя по някакъв начин наематели и наемодатели.

В много страни всяко второ и следващо жилище се облага с прогресивно по-висок данък. Във Франция дори се изчислява пропуснатото при евентуално отдаване под наем та съответния необитаван имот.

Може да има посредник между наематели и наемодатели, дори тази роля може да изпълнява общината, допълни Бенов.

За защита на наемателите може да се предвиди специфична регулация, която да ги защитава, например срещу рязко повишаване на таксата. Неслучайно често тези взаимоотношения попадат в сивия пазар.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл тук: Могат ли в част от необитаемите жилища да заживеят социално нуждаещи

Източник: Радио София – БНР


Становище по Проект на Наредба за енергийната бедност

Новини

Хабитат България, с подкрепата на ЕнЕфект, БАИС и БАКБ внесе в МЕ, МТСП и МРРБ становище по проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия свързани с изискване за намаляване на енергийната бедност.

Организациите настояват в наредбата да има изчерпателни критерии за домакинства в положение на енергийна бедност и уязвими клиенти; прецизиране на методиката за определяне на прогнозен брой на домакинства в енергийна бедност, както и на процедурата за удостоверяване на обстоятелствата за това дали домакинството е в положение на енергийна бедност.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по Проект на Наредба за енергийната бедност


Начини за постигане на енергийна ефективност в новото европейско законодателство

Новини

Може ли България да промени досегашния си подход, за да увеличи енергийната си ефективност по икономически оправдан начин?

Има два регламентирани подхода за насърчаване и увеличаване на енергийната ефективност – схема за индивидуални задължения на енергийни предприятия, които трябва да постигат енергийни спестявания при клиентите си; и алтернативни мерки. Почти всички държави в ЕС се опитват да намерят баланс между двата подхода, който да работи без непропорционална икономическа и социална тежест. В България от 2017 г. насам основната тежест беше поставена върху първия начин, но не беше постигнат практически резултат. Алтернативните мерки означават всякакви други възможни политически, финансови, икономически, нормативни и социални инструменти, които могат да стимулират и увеличат енергийната ефективност.

“Енергийната ефективност на първо място” в законодателството на ЕС 

“Енергийната ефективност на първо място” е принцип, който е развит нормативно с конкретни мерки и изисквания в новата Директива за енергийната ефективност (№ 2023/1791). Той беше изведен политически още при проектирането на Енергийния съюз и на Зелената сделка. За да разберем “първото” му място, трябва да разгледаме и останалите основни колони в съвременните енергийни и климатични политики на Европейския съюз (ЕС).

Европейският съвет е поставил амбициозна цел за ЕС – намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г. Законодателството на ЕС ясно посочва, че тези цели са задължителни за ЕС и неговите държави-членки. За да се ориентираме докъде сме с тези цели – към 2020 г., емисиите на парникови газове в ЕС са намалели с приблизително 30% от 1990 г. насам.

За да се постигнат големите цели на Зелената сделка, има няколко алтернативни пътя:

 1. максимална енергийна ефективност и кръгова икономика,
 2. максимална електрификация чрез ВЕИ мощности,
 3. водородът като краен енергоносител,
 4. или въглеродно неутрално използване на газ и горива (вкл. чрез хранилища на CO2).

Всеки един от тези пътища самостоятелно изглежда почти непостижим – или защото е твърде скъпо, или е технологично невъзможно, или защото е неприложимо в дадена икономическа и социална среда. Затова в повечето случаи е необходима комбинация от всички или поне няколко от четирите абстрактни пътя. Именно в този контекст, енергийната ефективност е изведена като първо и основно необходимо условие за осъществяване на всички останали възможни подхода. Това е така, защото по този начин при всички положения се намалява цената за всички други мерки, както и социалния ефект при свръхголяма нужда от енергия, която не всеки може да си позволи.
Емисиите в Европейски съюз трябва да намалеят с 55% до 2030 г.

Източник снимка: Consilium.europa.eu.

В контекста на Енергийния съюз, стратегическите отправни точки са пет  декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар, иновации и развойна дейност. 

В Регламента за управление на Енергийния съюз (№ 2018/1999) принципът за “енергийната ефективност на първо място“ е нормативно дефиниран – отчитане във възможно най-голяма степен в енергийното планиране и в решенията в областта на политиките и инвестициите на алтернативни разходо-ефективни мерки за енергийна ефективност. Видяно в оперативен порядък, принципът означава, че всяка нова икономическа дейност или инфраструктурно развитие трябва да отчита на първо място как да се постигне възможно най-високо ниво на енергийна ефективност, например:

 • какви производствени мощности да се инсталират;
 • как сградата да потребява възможно най-малко енергия;
 • как транспортът да изразходва най-малко гориво и т.н.

Енергийната ефективност обаче означава дълбока технологична промяна в производството, услугите, в транспорта, в строителството. Не е евтино и очевидно не се постига от само себе си.

Защо е необходима европейска и национална политика за енергийна ефективност?

Както посочихме по-горе, енергийната ефективност в Европа е необходима за намаляване на въглеродния отпечатък на континента – постигане на климатичните цели, както и за намаляване на зависимостта от външни доставки на енергия. Затова Директивата за енергийна ефективност поставя конкретни цели за постигане на нови годишни спестявания в целия съюз. С новата Директива от тази година, към 2028 г. нивото на нови годишни спестявания в ЕС е 1,9%, което е повече от двойно по-висока цел от тази, която е приложима към настоящия момент (0,8%).

В момента целите за нови годишни спестявания са следните:

Важна подробност е, че спестяванията, постигнати през дадена година, трябва да се запазят през всички следващи години. И всяка нова година трябва да се постигнат допълнителни спестявания, равни на определения процент спрямо енергийното потребление от предходната година. Така през 2030 г. потреблението на енергия трябва да е 13,7% по-ниско от това през 2020 г.

 

Това са общи цели за ЕС и отделните държави ще поемат различна тежест според обективни критерии. Когато беше готвен Националният план енергетика и климат през 2020 г., целите бяха константни – 0,8% всяка година до 2030 г. Сега България трябва да увеличи амбицията си с актуализацията на Плана тази година.

Как се постигна енергийна ефективност в България?

В резюмето по-горе посочихме, че националната цел за енергийна ефективност може да се преследва чрез два типа мерки: схема за задължения за енергоспестяване и алтернативни мерки.

Схемата за задължения за енергийни спестявания установява индивидуални цели към определени енергийни предприятия за постигане на спестяване в крайната енергийна консумация. Изпълнението на задълженията се отчита ежегодно. Индивидуалните задължения за енергоспестяване трябва да покрият разликата между текущите национални цели и прогнозното енергоспестяване от алтернативни мерки. Изчислението се актуализира всяка година. Следователно индивидуалните задължения към задължените страни се установяват година по година. Всяко постигнато енергоспестяване трябва да има продължителен ефект до края на 2030 г.

Следва да се отбележи, че схемата за индивидуални задължения беше въведена в България късно, през 2017 г., и особено в началото не постигаше целите. Основните проблеми, които се изтъкваха тогава, бяха:

 • на практика доставчиците на енергия нямат икономически стимул да намаляват потреблението на клиентите си на предлаганата енергия;
 • разходите за постигане на целите не се отчитаха като регулаторни разходи при регулираните цени, например на крайните снабдители на електрическа енергия;
 • липсва вторичен ефективен пазар на удостоверенията за енергийни спестявания – т.е. липсват пазарен стимул за тези дейности.

Все пак от 2020 г. насам общата цел по индивидуалната схема не намалява, т.е. алтернативните мерки не дават повече резултати, но задължените лица в момента декларират изпълнение на задълженията си.

Алтернативните мерки могат да бъдат различни национални политики, които водят до енергоспестяване в крайната енергийна консумация, различни от схемата за индивидуалните задължения или други нормативно установени в ЕС норми за енергийна ефективност.

Алтернативни мерки се предвиждат и в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Такива мерки трябва да се определят и в плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение за определен програмен период, които централната и местните власти са длъжни да приемат. Тези мерки включват помощ за реализиране на инструменти за енергийна ефективност и възобновяема енергия в рамките на оперативните програми (Оперативна програма “Околна среда” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”) и национален механизъм за финансиране на енергийната ефективност.

Има ли възможност за по-ефикасен подход за постигане на енергийна ефективност?

В много страни в ЕС беше установено, че схемата за индивидуални задължения за енергийна ефективност не може да бъде основен подход за намаляване на потреблението на енергия. Новата Директива за енергийната ефективност запазва двата подхода – на индивидуални задължени и алтернативни мерки, но въвежда, където може, и нови приложими алтернативни политики и цели.

“Енергийната ефективност на първо място” е принцип, който би трябвало да се следва и от публичния, и от частния сектор. Частният икономически интерес обаче диктува (метафорично), че ако може да се постигне намаляване на разхода за производство на един молив с 50%, производителят по-скоро ще започне да произвежда два молива със същото количество енергия. Това явление е познато още като Парадокс на Джевънс или ефект на “отскачането” и има по-голямо проявление в страни, които се развиват, като България. По същия начин енергийните предприятия нямат икономически стимул да помагат на клиентите си да купуват по-малко енергия. Енергийно бедните хора, ако имат средства за получаване на повече енергия, ще увеличат комфорта в домовете си, вместо да топлят, например само една стая по-евтино. Така и там няма да се постигне спестяване в страни като България.

Публичният сектор обаче е призван да следва политиките без бремето на абсолютния икономически императив за печалба. 

Затова Директивата за енергийна ефективност признава в Глава II “Водеща роля на публичния сектор в областта на енергийната ефективност”. Всички задължения за публичните органи в тази глава са именно алтернативни мерки, които трябва да смекчат – от една страна, бремето върху схемата за индивидуални задължения, а от друга – да стимулират икономиката в целената посока.

Само ще маркираме публичната роля за постигане на енергийна ефективност:

 • енергийно потребление на всички публични органи, взети заедно, в дадена държава трябва да намалява с най-малко 1,9% годишно в сравнение с 2021 г.
 • сградите на публичните органи трябва да са “образец” за подражание. Основно задължение е да се санира поне по 3% от разгънатата площ на обществените сгради годишно. Друг пример в това отношение е изискването за нулеви емисии на сградите – от 2026 г. за новите сгради, заети, управлявани или притежавани от публични органи; а от 2028 г. – за всички нови сгради.
 • обществените поръчки над определена цена, установена общо за ЕС, винаги трябва да осигуряват продукти, услуги, сгради и строителни работи с високи показатели на енергийна ефективност, освен ако това е технически невъзможно.

Освен тези преки задължения на публичните органи, които изчерпват в голяма степен възможностите според дейностите им, за държавата и общините остава необходимостта да създадат условия за разгръщане на повече алтернативни мерки за енергийна ефективност в частния сектор. Такива могат да се осъществяват чрез законодателни стандарти и задължения, финансови и фискални стимули, улеснено административно обслужване, публично частни партньорства и др. Няколко по-конкретни примера са:

 • Завишени нормативни стандарти за уреди, сгради, инсталации (ако се спазват минималните стандарти съгласно законодателството на ЕС, не се постига и зачита допълнително енергийно спестяване).
 • Насърчаване да се предприемат реални действия след задължителните енергийни одити на сгради и предприятия.
 • Данъчни облекчения за постигане на определено ниво на енергийна ефективност на сгради, инсталации, съоръжения.
 • Създаване и използване на национални фондове за енергийна ефективност.
 • Стимули за преносните предприятия за изграждане на умни мрежи.
 • Единни общински звена за енергийна ефективност и ВЕИ с цел улесняване на разрешителните процедури за подобряване на енергийния клас на сградите, както и за улеснен достъп до проекти и финансиране. Центровете могат да работят и като информационни и обучителни хъбове, като енергийни офиси.
 • Публично-частни партньорства за изграждане на зарядни станции за електроавтомобили.
 • Насърчаване на енергийни общности, затворени вътрешни мрежи, високо-ефективни инсталации за собствено потребление на възобновяема енергия (като термопомпи, геотермална енергия).
 • Ефективен пазар на белите сертификати, и др.
Източник снимка: Adobe Stock Images (свободен лиценз).

Ефективният градски транспорт е важна част от постигането на енергийна ефективност и чиста градска среда. 

На централно ниво държавата следва да полага необходимите законови условия за улеснение на такива проекти, както и в създаване на подходящи схеми за финансиране, за насърчаване и на подходяща фискална политика.

Общините обаче имат огромно значение за непосредственото осъществяване на проектите и подпомагане на хората чрез: 

 • Честни обществени поръчки.
 • Реновация на централните топлофикации чрез въвеждане на технологии за възобновяема енергия, децентрализирани високоефективни мрежи.
 • Центровете за административно обслужване.
 • Трафик и транспорт – ефективно управление на трафика; ефективен градски транспорт; разумно планирана градска среда, която намалява трафика; повече привлекателни градски средища с пешеходен достъп, нискоемисионни зони и др.
 • Електрификация (напр. за София – възстановяване на лифтовете към Витоша).
 • Контрол за спазване на строителните норми.
 • Участие в енергийни общности заедно със своите граждани.
 • И други.

Енергийната ефективност, освен всичко друго, е много важен инструмент за смекчаване на проблемите, свързани с енергийната бедност. Принципът “Енергийната ефективност на първо място” има изключително голяма роля именно за структурно решаване на проблема с енергийната бедност, защото осигурява комфорт на обитаване при много по-ниско потребление на енергия. И европейските политики напътстват, че много от мерките трябва да се прилагат приоритетно при бедни домакинства, особено безвъзмездните помощи и проекти.

Алтернативно, ако дадена държава желае да запази енергийната интензивност на икономиката си, както България заявява често, за да се впише в дневния ред на европейските климатични политики, трябва да разчита на много висока технологична промяна в енергийните източници, производствени мощности и носители. Последното обаче също се отрича в момента от голяма част от енергийната общност, което поставя страната ни в патова ситуация, особено когато не се адресира социална нужда от обновяване на сградния фонд и справяне с енергийната бедност. Очакваме с нетърпение актуализирания Национален план за енергетика и климат, който трябва да бъде подготвен до края на годината и представен за обществено обсъждане.


Автор: Павлин Стоянов е част от авторския кръг на Климатека. Той е юрист, завършил е СУ “Св. Климент Охридски”, специализирал e английско и европейско право към Кеймбридж. Развива правни технологии и специализира в областите енергетика и климат от почти 15 г. Павлин е ръководител за България на екипа, консултирал моделирането на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. (ИНПЕК).


В статията са използвани материали от:

 1. www.statista.com/statistics/780410/total-greenhouse-gas-emissions-european-union-eu/#:~:text=EU GHG emissions have fallen,achieving net zero by 2050
 2. energy.ec.europa.eu/news/new-energy-efficiency-directive-published-2023-09-20_en#:~:text=The new, recast Energy Efficiency,into force in 20 days
 3. energy.ec.europa.eu/news/european-green-deal-energy-efficiency-directive-adopted-helping-make-eu-fit-55-2023-07-25_en
 4. energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-targets_en
 5. energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en
 6. eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1695186598766&uri=OJ:JOL_2023_231_R_0001
 7. www.consilium.europa.eu/en/infographics/fit-for-55-how-the-eu-will-turn-climate-goals-into-law/
 8. www.consilium.europa.eu/en/policies/energy-union/
 9. Източник заглавна снимка: Adobe Stock Images (свободен лиценз)

Публикацията е създадена в партньорство на Хабитат България с Климатека, по проект “Достъп до енергийно обновяване”.


За четвърта поредна година се проведе Национален ден на обновяването

Видео

Събитието бе организирано от сдружението „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), което обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Мотото на организацията е „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“.

Домакин на събитието беше Камара на строителите в България (КСБ), която е от активните членове на „Да обновим България“. То се проведе на 19.10.2023 г. в хибриден формат – от 10.00 ч. в зала 1.5 на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ №6 и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Денят на обновяването бе открит от инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria. Най-напред той предложи да се изслушат видео обръщенията от Брюксел и след това даде думата на присъстващите гости.
Снимка: вестник Строител

Събитието започна с видеообръщение от Кадри Симсон – европейски комисар по въпросите на енергетиката, която подчерта, че днес, благодарение на новите строителни методи, материали и продукти, новите сгради консумират по-малко от половината енергия в сравнение със сградите, построени преди първата Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD). Но това са нови сгради, които не представляват сградния фонд на ЕС. 85% от сегашните жилищни сгради са построени преди 2010 г. и делът им ще останае такъв до 2050 г. 75% от тях са с лоши енергийни характеристики. Ако искаме да постигнем целите си, трябва да работим върху съществуващите сгради. Комисар Симсон, допълни че се нуждаем от стабилни разпоредби в най-важните области, особено по отношение на минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS), постепенното премахване на отоплителните котли на изкопаеми горива и стандартите за нулеви емисии при ново строителство.

Последва видеообръщение от Адриан Джойс – Директор на Renovate Europe Campaign.
Г-н Джойс започна с думите, че енергийното обновяване е трудна тема, но тя е изключително важна за нашата икономика, за хората и за индустрията. Г-н Джойс наблегна и върху това, че въвеждането на MEPS ще означава, че ще има етапи по пътя на обновяването, а разработването на тези етапи ще бъде основна задача на всяко министерство от държавите-членки на ЕС, след като EPBD (ДЕХС – директивата за енергийните характеристики на сградите) бъде приета на европейско равнище. Според директора на Renovate Europe Campaign спирането на 100% грантово финансиране при обновяванията е стъпка напред за страната ни и е много важно да привлечем частно финансиране, което да се присъедини към публичното, за да осигурим достатъчно средства за предстоящата вълна на обновяване.

Искра Михайлова – депутат от ЕП също се включи с видеообръщение.
Според г-жа Михайлова обновяването на сградния фонд в ЕС е процес, който намира отражение и приложни допирни точки в цялата политика за климатична неутралност. Обновяването на сградния фонд намира отражение в много от законодателните промени – от променената директива за енергийна ефективност, директивата за енергийните характеристики на сградите, през директивата за пазара на строителните материали, до Социалния фонд за климата. Евродепутатът, сподели и че предстои страните членки на ЕС да актуализират своите национални планове за енергетиката и климата, да интегрират новото законодателство и да изпълнят целите си по Зеления пакт.

На живо от летището в Страсбург се включи и Радан Кънев – депутат от ЕП.
Г-н Кънев също коментира тристранните преговори по EPBD. Според евродепутатът след промените директивата ще бъде с много по-слаба амбиция в сравнение с първоначалното предложение от Европейската комисия и Европейския парламент. Резултатът от преговорите е много силен натиск от националните правителства, които искат да запазят основните параметри на това законодателство в свои ръце. По този начин директивата се превръща в широка рамка, в която националният закон ще определя кои сгради са с най-ниски енергийни характеристики и кой тип сгради в дадена държава да бъдат обновени и какви да бъдат енергийните стандарти. Това означава, че отговорността върху правителството и законодателя във всяка отделна държава става огромна.

Последва изказване и от Ангелина Бонева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Г-жа Бонева, сподели че в България предстои „квантов скок“ при обновяването на сградния фонд. За него се говори отдавна, но още не е осъществен. За да стане това възможно, е нужен мащаб, който не може да бъде осигурен при сега съществуващото 100 процента безвъзмездно финансиране. По думите на заместик-министъра има обективни пречки пред разгръщането на мащаба и той се вижда в подадените повече от 3 хиляди проектни предложения за обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност от над 4 млрд. лева, при заделен ресурс от 1 млрд. лева. Според г-жа Бонева промяната на модела за цялостно поемане на разходите по проекти за жилищно и сградно обновяване не означава цялостно изтегляне на публичните средства в този процес. Безвъзмездната подкрепа ще остане част от подкрепата и това се вижда както на национално, така и на европейско ниво.

В залата бе и Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
Г-н Алексиев отбеляза, че пазарът на енергийно ефективни услуги в България не е развит и непазарните грантови схеми продължават да забавят това развитие. От друга страна, има все повече предизвикателства, във връзка с повишаването на изискванията във всички посоки на енергийната ефективност (ЕЕ). Това прави нормативната уредба в областта на ЕЕ и възобновяемите източници изключително динамична. Във връзка с това, през следващите няколко години от критично значение ще бъде да се тестват и развият моделите за услуги на едно гише (One stop shops), за да помогнат собствениците на сгради да се ориентират в нормативната уредба, касаеща енергийно ефективното обновяване и в сложните процеси, свързани с администрирането и организацията на процеса.

Събитието съдържаше три тематични панела и последващи дискусии. Програма ReDay 2023

Модератор на първия панел бе инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria.
Той направи кратка презентация на актуалното състояние на ЕЕ обновяване в България и непосредствените проблеми, които предстоят за решаване. Инж. Николов представи и най-новите момент и от изменената EED (Директивата за енергийна ефективност) и от съгласуваните тристранни преговори по EPBD (ДЕХС) от 16.10.

Модератор на втория панел беше Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.
Той сподели резултати от проучване за състоянието на професионалното образование, и по-специално на подготовката на необходимия човешки ресурс за ускорено сградно обновяване в България, като предложи и пътна карта за повишаване на квалификацията.

Модератор на третия панел бе Цвета Наньова, заместник – председател на УС на БГФМА
Тя наблегна на нормативните и организационните предизвикателства пред енергийно-ефективното обновяване. Засегна и важната роля на центровете за комплексно обслужване и обслужване на едно гише (One stop shops) за ускоряване на процеса на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд.

Видеозапис от събитието може да гледате тук:

Част първа:

Част втора:


4-ти ден на обновяването в България

Новини

Национален ден на обновяването ще се проведе за четвърта поредна година на 19.10.2023 г.

Събитието ще бъде в хибриден формат – от 10.00 ч. в зала 1.5 на Камара на Строителите в България, ул. „Михаил Тенев“ №6 и онлайн посредством платформата Microsoft Teams. Линк за регистрация: https://shorturl.at/xAEMX

Конференцията ще се организира от името на сдружение „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), национален партньор на европейската кампания „Renovate Europe”, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.

„Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Мотото на организацията е  „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“. Основните цели на Renovate Bulgaria са постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. Създаване на стабилна среда за вземане на инвестиционни решения и възможност на потребителите и предприятията да правят по-информиран избор за пестене на енергия и средства чрез ЕЕ обновяване на сградния фонд.

Обновяването е още по-актуално в момента, когато недалеч от България бушува война, когато цените на енергията достигнаха исторически високи стойности, когато енергията се използва като оръжие.

Целта на ежегодно провеждания (от 2020 г.) „Ден на обновяването“ е да популяризира в обществото и пред политическото ръководство на България необходимостта от ускоряване и задълбочаване на процеса на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд като най-устойчивото решение за постигане на стратегическите цели за намаляване на потреблението на енергия и преодоляване на опасностите от енергийна бедност и загуба на конкурентоспособност на българската индустрия.

Научете повече за събитието:
Покана ReDay 2023
Програма ReDay 2023